Ansökan om medlemskap i Village Impact Fund

Vi behöver informationen för att kunna behandla din ansökan. Informationen behövs enligt lagen om ekonomiska föreningar och sparas på ett GDPR-säkert sätt.